ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.82
24.08
25.94
-2.02
78.82
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.52
24.59
22.71
-.22
77.60
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
26.20
23.99
20.30
-.90
69.59
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
24.95
25.64
18.30
-.96
67.93
03
LC(เลย)
5
฿5.00
25.36
24.75
19.15
-1.61
67.65
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
24.99
23.31
19.30
-2.71
64.89
05
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
22.82
24.52
16.88
-1.26
62.96
07
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
27.07
23.99
20.07
-8.74
62.39
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
22.18
24.25
17.75
-2.18
62.00
01
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
20.72
24.54
18.12
-2.24
61.14
07
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
23.16
22.83
17.26
-3.66
59.59
06
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
20.80
23.09
16.28
-1.43
58.74
09
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
21.86
23.78
15.80
-2.98
58.46
10
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
23.20
22.85
17.89
-6.15
57.79
03
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
23.12
22.17
15.69
-3.39
57.59
08
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
18.62
24.03
15.19
-1.39
56.45
05
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
19.75
22.15
15.50
-1.99
55.41
02
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
19.74
22.91
14.89
-2.31
55.23
02
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
20.08
22.92
14.04
-3.74
53.30
06
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
21.21
21.93
17.72
-7.93
52.93
02
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
19.92
23.52
13.91
-4.69
52.66
01
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
19.24
21.90
13.67
-2.32
52.49
05
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
20.63
21.72
15.28
-5.40
52.23
04
LC(เลย)
24
฿24.00
18.30
23.97
15.04
-5.34
51.97
08
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
20.42
20.54
15.89
-4.88
51.97
05
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
19.38
23.33
13.47
-4.57
51.61
02
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
19.62
21.60
13.88
-4.25
50.85
11
CT(อุดร)
27
฿27.00
20.69
23.37
15.48
-9.02
50.52
04
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
19.55
21.99
13.69
-5.35
49.88
02
CT(อุดร)
29
฿29.00
17.34
22.32
14.48
-5.06
49.08
02
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
15.48
23.72
12.70
-2.92
48.98
03
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
16.40
23.51
12.67
-3.91
48.67
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
18.40
21.68
14.24
-5.94
48.38
09
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
20.11
21.59
16.08
-9.77
48.01
08
CT(อุดร)
34
฿34.00
16.65
21.51
12.52
-3.34
47.34
07
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
13.23
23.60
12.42
-2.20
47.05
01
CT(อุดร)
36
฿36.00
19.30
22.34
12.90
-7.73
46.81
04
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
15.31
24.20
11.32
-4.04
46.79
06
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
19.13
20.34
15.56
-9.23
45.80
02
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
16.12
21.68
14.27
-6.51
45.56
03
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
18.28
20.42
15.82
-9.07
45.45
02
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
20.07
19.36
13.32
-7.98
44.77
03
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
15.85
21.56
12.82
-5.72
44.51
07
LC(เลย)
43
฿43.00
12.84
22.11
12.24
-2.98
44.21
03
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
16.49
19.39
14.73
-6.45
44.16
01
LC(เลย)
45
฿45.00
15.46
22.46
11.71
-5.65
43.98
07
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
19.67
20.04
14.64
-10.53
43.82
02
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
15.90
21.46
13.92
-7.91
43.37