ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.93
29.87
21.93
-2.04
77.69
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
25.04
27.23
19.00
-5.04
66.23
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
21.48
29.05
16.68
-3.17
64.04
LC(เลย)
4
฿4.00
20.64
27.58
16.14
-4.97
59.39
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
22.03
26.83
15.82
-5.34
59.34
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
19.40
28.12
15.80
-5.84
57.48
CT(อุดร)
7
฿7.00
19.56
27.16
14.57
-9.25
52.04
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
20.02
25.54
16.61
-10.67
51.50
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
19.57
25.05
16.88
-10.02
51.48
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
18.60
25.25
13.96
-8.38
49.43
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
18.78
24.47
12.72
-13.79
42.18
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
11.61
24.86
10.99
-7.91
39.55
MD(มุกดาหาร)
13
฿13.00
25.01
21.01
15.07
-24.56
36.53
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
17.00
23.28
12.16
-18.45
33.99
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
14.89
23.94
10.83
-16.44
33.22
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
13.91
19.96
8.72
-13.22
29.37
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
12.13
22.33
9.57
-15.47
28.56
KR(โคราช)
18
฿18.00
13.94
18.55
8.78
-19.10
22.17
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
10.02
20.18
8.89
-21.56
17.53