ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
23/04/2561
10/04/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.88
30.00
16.27
-.10
71.05
01
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
20.47
27.73
14.11
-.81
61.50
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
17.68
27.83
17.26
-1.96
60.81
05
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
20.07
29.13
12.20
-1.03
60.37
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
19.26
29.98
10.54
-.36
59.42
03
LC(เลย)
6
฿6.00
17.98
28.09
13.22
-1.92
57.37
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
18.03
28.40
12.73
-2.14
57.02
07
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
17.30
27.77
11.76
-4.74
52.09
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
13.05
28.46
12.52
-2.21
51.82
10
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
18.69
27.12
12.43
-6.88
51.36
01
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
28.24
26.25
8.14
-11.80
50.83
04
LC(เลย)
12
฿12.00
13.42
29.05
12.12
-4.38
50.21
07
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
18.23
24.91
11.74
-5.01
49.87
02
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
15.92
27.21
10.06
-4.02
49.17
05
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
14.81
27.63
10.11
-4.35
48.20
05
MD(มุกดาหาร)
16
฿16.00
28.27
27.23
10.88
-18.44
47.94
04
PB(เพชรบูรณ์)
17
฿17.00
20.35
22.27
9.70
-4.74
47.58
06
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
12.35
26.29
11.32
-2.67
47.29
11
CT(อุดร)
19
฿19.00
10.60
29.94
11.91
-6.36
46.09
03
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
9.53
26.61
12.90
-3.14
45.90
08
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
10.42
27.00
9.90
-2.04
45.28
09
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
10.60
26.47
10.84
-3.02
44.89
02
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
13.06
26.49
8.87
-4.19
44.23
02
CT(อุดร)
24
฿24.00
14.11
26.08
9.84
-6.43
43.60
02
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
8.63
27.68
9.85
-2.80
43.36
04
MD(มุกดาหาร)
26
฿26.00
16.98
25.70
6.57
-6.82
42.43
04
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
10.59
27.46
6.99
-3.16
41.88
03
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
9.51
25.23
10.76
-3.85
41.65
03
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
9.87
25.25
8.83
-3.33
40.62
07
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
7.77
26.63
8.40
-3.15
39.65
01
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
14.31
20.02
9.28
-4.52
39.09
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
10.61
29.72
8.69
-10.12
38.90
09
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
14.12
22.72
10.54
-9.68
37.70
02
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
14.46
20.39
11.82
-10.46
36.21
03
CT(อุดร)
35
฿35.00
11.30
21.34
9.49
-6.01
36.12
05
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
4.58
24.54
10.65
-3.79
35.98
07
LC(เลย)
37
฿37.00
7.26
22.11
8.36
-3.17
34.56
04
KR(โคราช)
38
฿38.00
15.54
18.92
8.21
-8.19
34.48
08
CT(อุดร)
39
฿39.00
8.47
21.87
9.72
-5.84
34.22
14
CT(อุดร)
40
฿40.00
4.93
27.37
7.40
-6.10
33.60
08
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
9.86
19.41
11.60
-7.68
33.19
02
UB(อุบลราชธานี)
42
฿42.00
9.92
22.55
9.24
-8.86
32.85