ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
23/04/2561
10/04/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
17.86
30.00
14.99
-1.96
60.89
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
13.54
28.08
11.40
-3.16
49.86
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
14.11
25.92
12.94
-5.92
47.05
PB(เพชรบูรณ์)
4
฿4.00
15.06
23.99
10.97
-6.30
43.72
LC(เลย)
5
฿5.00
9.73
25.96
11.42
-5.99
41.12
MD(มุกดาหาร)
6
฿6.00
29.23
19.77
11.42
-21.16
39.26
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
11.00
24.93
9.66
-6.40
39.19
CT(อุดร)
8
฿8.00
10.65
24.84
9.95
-9.51
35.93
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
10.41
21.31
8.68
-10.19
30.21
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
13.38
18.14
10.23
-11.78
29.97
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
9.71
17.68
12.27
-13.39
26.27
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
8.36
17.79
7.71
-10.37
23.49
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
11.37
17.01
8.24
-19.26
17.36
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
9.82
15.01
7.52
-18.09
14.26
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
8.52
13.54
6.51
-15.81
12.76
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
6.12
11.70
7.03
-15.22
9.63
KR(โคราช)
17
฿17.00
8.65
11.36
6.64
-20.36
6.29
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
7.99
12.96
6.12
-23.13
3.94
NR(ด่านขุนทด)
19
฿19.00
5.42
-.56
5.76
-18.38
-7.76