ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
23.65
29.05
22.82
-3.72
71.80
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
23.07
27.81
17.41
-5.97
62.32
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
19.08
30.00
16.31
-5.78
59.62
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
16.43
29.03
16.33
-3.15
58.64
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
15.90
29.26
15.92
-8.63
52.45
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
16.08
26.08
17.25
-9.56
49.85
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
16.34
26.43
17.53
-10.96
49.34
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
15.34
25.91
14.63
-10.64
45.23
CT(อุดร)
9
฿9.00
15.30
26.32
14.43
-11.33
44.71
MD(มุกดาหาร)
10
฿10.00
17.11
21.01
14.82
-8.61
44.32
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
18.27
24.32
14.17
-14.63
42.13
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
13.22
27.26
9.64
-12.08
38.04
LC(เลย)
13
฿13.00
7.18
27.58
12.32
-11.85
35.23
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
14.38
21.07
13.21
-15.18
33.48
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
13.86
22.07
12.44
-16.88
31.49
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
10.42
19.31
8.90
-19.18
19.45
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
10.50
18.12
12.12
-27.35
13.39
KR(โคราช)
18
฿18.00
11.05
15.22
9.08
-22.76
12.59
MP(เมืองพล)
19
฿19.00
6.27
18.28
9.73
-23.69
10.58