ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
18/12/2560
12/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
28.74
25.49
-.02
94.21
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
26.97
28.01
-2.63
92.35
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
39.94
28.57
21.15
-.83
88.83
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
32.37
27.93
21.61
-.82
81.09
03
MD(มุกดาหาร)
5
฿5.00
37.85
20.42
24.33
-4.13
78.47
05
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
31.64
24.54
25.39
-8.99
72.58
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
25.42
27.25
20.74
-2.37
71.04
06
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
26.86
30.00
16.78
-2.71
70.93
07
CT(อุดร)
9
฿9.00
37.15
25.56
13.75
-6.38
70.08
06
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
31.61
25.74
21.15
-8.69
69.81
01
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
22.02
27.26
20.95
-.51
69.72
05
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
26.18
27.05
14.58
-1.23
66.58
07
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
28.20
27.62
14.93
-5.23
65.52
03
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
23.39
28.63
14.57
-2.89
63.70
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
24.78
27.49
19.52
-9.03
62.76
01
KK(ขอนแก่น)
16
฿16.00
28.52
26.92
10.65
-4.21
61.88
02
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
32.32
24.74
12.37
-8.57
60.86
02
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
23.39
26.95
13.87
-3.54
60.67
02
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
20.31
28.34
15.58
-3.84
60.39
01
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
18.60
25.64
21.45
-5.32
60.37
03
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
26.14
26.68
16.47
-9.89
59.40
08
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
14.45
28.90
17.25
-2.10
58.50
05
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
26.84
27.04
12.60
-8.40
58.08
07
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
21.35
26.21
17.81
-7.35
58.02
03
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
21.69
28.00
16.40
-8.52
57.57
09
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
25.44
22.07
15.59
-5.62
57.48
01
LP(ลำปาง)
27
฿27.00
18.22
29.58
12.22
-2.58
57.44
11
CT(อุดร)
28
฿28.00
23.06
25.64
17.82
-9.36
57.16
02
LP(ลำปาง)
29
฿29.00
22.67
29.43
11.84
-7.01
56.93
01
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
21.33
27.62
15.46
-7.68
56.73
10
CT(อุดร)
31
฿31.00
17.88
28.19
12.33
-2.18
56.22
03
LC(เลย)
32
฿32.00
13.76
26.01
17.56
-1.46
55.87
09
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
11.68
27.74
19.04
-3.14
55.32
02
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
20.32
28.54
14.73
-8.67
54.92
10
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
18.55
25.93
14.91
-5.61
53.78
08
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
19.28
29.05
16.85
-11.69
53.49
03
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
16.52
25.33
19.19
-7.70
53.34
05
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
19.97
27.10
17.15
-11.45
52.77
08
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
19.29
24.96
16.26
-8.11
52.40
03
SB(สระบุรี)
40
฿40.00
18.59
27.84
9.92
-5.23
51.12
02
KP(กำแพงเพชร)
41
฿41.00
17.24
26.48
15.23
-8.27
50.68
03
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
16.52
25.89
15.79
-7.61
50.59