ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
18/12/2560
12/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.93
28.98
24.09
-3.87
80.13
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
28.60
30.00
18.25
-5.52
71.33
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
30.22
28.36
18.29
-5.79
71.08
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
19.17
29.33
17.40
-3.32
62.58
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
22.16
28.43
18.46
-10.98
58.07
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
21.74
27.15
19.03
-9.86
58.06
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
18.89
29.35
16.16
-8.55
55.85
CT(อุดร)
8
฿8.00
21.53
26.18
15.18
-11.31
51.58
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
17.32
27.36
15.65
-11.07
49.26
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
22.63
25.56
15.42
-14.58
49.03
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
18.64
20.48
15.62
-9.09
45.65
CB(ชลบุรี)
12
฿12.00
20.44
22.12
14.04
-14.24
42.36
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
16.36
26.57
8.64
-10.74
40.83
LC(เลย)
14
฿14.00
7.85
27.61
12.07
-12.25
35.28
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
15.39
23.79
13.10
-17.54
34.74
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
12.36
21.36
9.35
-19.76
23.31
KR(โคราช)
17
฿17.00
15.00
16.16
9.83
-22.92
18.07
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
12.19
19.25
12.57
-28.81
15.20
MP(เมืองพล)
19
฿19.00
6.69
20.01
10.29
-24.86
12.13