ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.09
26.61
27.50
-.65
91.55
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
33.19
26.73
22.04
-.97
80.98
01
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
25.10
25.93
22.42
-2.46
70.99
08
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
29.04
26.23
16.00
-1.35
69.92
06
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
29.50
23.74
22.68
-6.14
69.78
03
LC(เลย)
6
฿6.00
25.49
26.74
18.86
-1.72
69.36
03
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
29.81
25.07
18.64
-5.65
67.86
01
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
21.07
25.75
21.54
-2.33
66.03
11
CT(อุดร)
9
฿9.00
25.92
25.17
18.97
-5.20
64.86
09
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
21.66
27.24
17.62
-3.98
62.54
05
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
20.91
26.46
15.01
-.17
62.21
01
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
22.93
27.78
14.72
-4.43
61.00
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
19.53
23.89
19.07
-1.50
60.98
04
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
20.61
25.44
15.33
-.92
60.46
02
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
20.20
25.43
16.10
-2.25
59.48
02
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
27.06
25.01
15.86
-8.87
59.05
09
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
27.28
21.84
18.44
-9.08
58.47
08
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
22.88
22.34
20.10
-7.54
57.77
10
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
25.13
24.11
16.38
-8.22
57.39
04
LP(ลำปาง)
20
฿20.00
16.94
24.76
19.21
-3.68
57.23
04
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
26.14
26.38
4.49
.00
57.01
09
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
17.42
24.62
18.30
-3.72
56.62
03
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
20.98
25.14
10.68
-.36
56.44
07
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
18.56
24.43
16.39
-3.07
56.32
03
CT(อุดร)
25
฿25.00
22.92
26.59
18.02
-12.39
55.14
07
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
17.64
24.66
17.92
-5.20
55.01
06
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
19.40
24.81
15.55
-5.99
53.76
04
LC(เลย)
28
฿28.00
19.85
21.94
18.59
-8.82
51.57
07
CT(อุดร)
29
฿29.00
13.88
28.46
13.20
-4.31
51.23
03
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
19.29
23.79
14.40
-6.27
51.21
02
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
14.61
26.81
11.63
-2.41
50.64
02
KP(กำแพงเพชร)
32
฿32.00
20.18
20.77
16.45
-7.08
50.32
01
CT(อุดร)
33
฿33.00
19.27
23.85
13.93
-6.76
50.29
03
PB(เพชรบูรณ์)
34
฿34.00
20.35
21.64
15.12
-6.96
50.16
01
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
23.15
19.75
14.64
-7.45
50.08
14
CT(อุดร)
36
฿36.00
15.66
26.37
12.47
-4.62
49.88
03
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
17.18
23.73
13.29
-4.33
49.86
08
CT(อุดร)
38
฿38.00
20.62
26.24
14.32
-11.37
49.80
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
20.78
24.03
11.91
-7.32
49.40
03
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
17.93
23.14
13.43
-5.20
49.29
05
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
16.53
23.59
14.84
-6.38
48.58
07
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
10.82
25.90
11.54
-1.62
46.64
03
UB(อุบลราชธานี)
43
฿43.00
15.32
25.64
14.71
-9.79
45.88
07
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
17.83
23.01
12.53
-8.22
45.15
03
KR(โคราช)
45
฿45.00
19.35
22.52
10.52
-7.77
44.62
04
CB(ชลบุรี)
46
฿46.00
13.84
22.64
11.39
-3.60
44.28
04
UT(อุตรดิตถ์)
47
฿47.00
15.32
22.41
13.40
-6.92
44.21
04
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
16.65
23.42
12.28
-8.77
43.57
04
MP(เมืองพล)
49
฿49.00
20.12
21.32
7.77
-5.83
43.38