ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.31
30.00
22.88
-2.82
81.37
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
20.87
29.45
16.94
-3.02
64.24
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
23.54
27.83
19.93
-7.50
63.80
KP(กำแพงเพชร)
4
฿4.00
25.85
25.66
13.22
-4.21
60.51
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
20.03
27.78
16.83
-6.78
57.86
CT(อุดร)
6
฿6.00
21.00
29.04
15.68
-8.08
57.64
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
20.42
26.88
16.39
-7.07
56.62
LC(เลย)
8
฿8.00
20.29
26.03
16.55
-10.21
52.65
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
17.42
26.53
15.23
-7.83
51.35
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
18.43
26.79
16.21
-12.71
48.72
KR(โคราช)
11
฿11.00
15.97
23.94
11.55
-11.42
40.04
NR(ด่านขุนทด)
12
฿12.00
13.10
25.98
11.06
-10.57
39.56
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
18.01
23.48
13.64
-16.12
39.01
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
16.19
23.54
10.28
-11.46
38.55
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
11.82
23.09
10.50
-12.82
32.59
CB(ชลบุรี)
16
฿16.00
15.27
20.09
12.72
-16.80
31.27
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
16.79
20.70
13.81
-20.33
30.97
MD(มุกดาหาร)
18
฿18.00
15.71
23.13
10.41
-20.04
29.21
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
14.07
20.41
10.62
-18.62
26.48