ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
18/09/2560
12/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.82
30.00
22.89
-2.85
85.86
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.83
27.71
20.68
-7.49
67.73
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
22.87
29.11
17.00
-3.02
65.96
CT(อุดร)
4
฿4.00
25.87
29.17
16.02
-7.91
63.15
KP(กำแพงเพชร)
5
฿5.00
27.77
25.58
13.86
-4.44
62.77
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
25.42
25.95
16.35
-7.28
60.44
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
21.36
27.67
17.72
-7.07
59.68
LC(เลย)
8
฿8.00
25.95
26.22
16.63
-10.31
58.49
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
22.73
26.53
15.38
-7.79
56.85
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
24.63
26.09
16.55
-11.91
55.36
NR(ด่านขุนทด)
11
฿11.00
17.74
25.26
10.86
-10.42
43.44
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
19.34
22.95
10.53
-11.51
41.31
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
18.20
24.48
13.69
-15.77
40.60
KR(โคราช)
14
฿14.00
16.58
23.45
11.89
-11.37
40.55
MD(มุกดาหาร)
15
฿15.00
24.66
23.05
10.94
-18.48
40.17
KK(ขอนแก่น)
16
฿16.00
16.27
21.07
10.37
-13.25
34.46
CB(ชลบุรี)
17
฿17.00
19.70
19.04
12.56
-16.95
34.35
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
20.15
20.62
14.02
-21.02
33.77
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
15.76
19.74
11.11
-19.15
27.46