ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
39.14
25.57
27.27
-.62
91.35
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
34.56
24.59
22.76
-2.59
79.33
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.22
25.82
21.80
-.78
76.05
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
26.32
25.69
22.72
-1.88
72.84
02
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
27.23
25.07
17.42
-2.27
67.44
03
LC(เลย)
6
฿6.00
23.09
26.11
19.79
-1.60
67.40
09
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
27.34
24.13
19.67
-3.76
67.37
03
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
28.81
24.62
18.69
-5.59
66.53
06
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
27.34
22.89
23.11
-7.05
66.28
01
SB(สระบุรี)
10
฿10.00
27.46
26.05
16.13
-3.60
66.05
04
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
23.04
26.15
20.29
-3.50
65.98
08
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
24.73
25.77
16.84
-1.53
65.82
04
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
24.54
25.45
16.74
-1.01
65.72
01
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
24.24
22.98
19.22
-2.41
64.04
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
23.84
23.69
19.10
-5.44
61.20
08
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
26.33
22.03
20.91
-8.68
60.60
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
19.62
25.86
14.80
-.15
60.13
09
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
20.13
26.01
16.97
-3.76
59.35
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
22.70
22.57
17.24
-3.84
58.68
07
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
21.56
23.44
18.38
-6.25
57.13
09
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
27.79
20.89
18.97
-10.85
56.81
03
MD(มุกดาหาร)
22
฿22.00
27.77
25.58
13.66
-11.04
55.97
03
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
19.60
23.92
13.08
-.83
55.77
05
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
22.98
23.38
16.04
-6.76
55.63
10
PL(พิษณุโลก)
25
฿25.00
22.27
24.01
16.94
-7.73
55.49
06
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
20.07
24.47
15.96
-5.78
54.72
03
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
23.71
22.27
16.27
-7.86
54.39
02
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
21.18
24.37
15.58
-7.46
53.68
07
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
23.66
22.42
13.75
-6.69
53.13
03
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
21.66
22.83
14.37
-5.92
52.94
08
CT(อุดร)
31
฿31.00
23.03
25.19
15.59
-10.91
52.89
03
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
19.11
24.72
14.45
-6.03
52.24
03
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
19.45
24.58
15.48
-7.51
52.00
04
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
20.09
24.52
6.75
-.19
51.17
02
KP(กำแพงเพชร)
35
฿35.00
21.28
21.95
15.58
-7.87
50.95
07
CT(อุดร)
36
฿36.00
16.57
26.28
13.34
-5.26
50.93
03
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
18.50
23.73
13.71
-5.01
50.93
02
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
15.84
25.51
12.12
-2.63
50.83
14
CT(อุดร)
39
฿39.00
19.46
22.87
12.74
-5.11
49.97
03
CT(อุดร)
40
฿40.00
20.65
24.81
16.79
-13.00
49.25
01
CT(อุดร)
41
฿41.00
18.26
23.50
13.93
-7.32
48.37
07
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
14.46
24.70
11.12
-1.93
48.35
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
21.40
22.04
14.60
-9.73
48.31
04
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
18.49
22.87
14.00
-7.36
48.01
06
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
18.20
22.64
14.31
-7.38
47.76
09
MP(เมืองพล)
46
฿46.00
20.50
24.30
11.11
-8.46
47.45
02
SK(สกลนคร)
47
฿47.00
16.01
24.25
13.48
-7.10
46.64
04
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
18.84
22.53
13.05
-8.44
45.97
04
CB(ชลบุรี)
49
฿49.00
15.71
22.25
12.38
-4.54
45.81