ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
34.55
29.55
23.23
-2.84
84.48
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
23.66
29.42
17.47
-3.15
67.40
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
25.34
27.91
20.29
-7.74
65.80
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.74
28.54
17.72
-7.35
61.65
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
23.74
26.96
17.01
-7.24
60.46
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
23.58
26.72
16.44
-7.71
59.03
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
22.28
26.72
14.13
-4.80
58.33
CT(อุดร)
8
฿8.00
22.28
27.77
15.78
-8.59
57.23
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
22.99
25.95
17.31
-11.39
54.86
LC(เลย)
10
฿10.00
17.54
27.43
16.06
-11.46
49.57
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
17.74
24.01
13.68
-16.10
39.33
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
16.57
23.29
10.86
-12.01
38.70
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
20.42
23.42
14.55
-20.75
37.64
MD(มุกดาหาร)
14
฿14.00
19.82
23.97
11.06
-17.99
36.86
NR(ด่านขุนทด)
15
฿15.00
12.26
24.90
10.87
-11.65
36.38
KR(โคราช)
16
฿16.00
15.24
22.12
11.51
-12.94
35.93
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
12.85
21.56
9.59
-14.25
29.75
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
15.83
20.41
12.63
-19.57
29.30
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
14.64
21.07
11.35
-19.76
27.30