ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
16/10/2560
10/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
27.63
27.43
-.36
94.70
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
25.75
22.62
-2.72
85.65
01
SB(สระบุรี)
3
฿3.00
33.23
28.32
19.38
-2.12
78.81
09
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
31.77
26.44
20.32
-3.44
75.09
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
26.00
27.77
22.35
-1.20
74.92
03
MD(มุกดาหาร)
6
฿6.00
40.00
25.80
15.55
-6.47
74.88
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.56
27.95
22.15
.00
74.66
04
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
30.00
26.66
17.87
-1.21
73.32
04
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
25.99
29.34
20.98
-3.02
73.29
05
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
28.19
28.18
14.96
-.17
71.16
07
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
33.95
23.71
18.12
-5.39
70.39
08
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
24.91
28.10
18.15
-1.52
69.64
01
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
35.01
25.53
16.43
-8.28
68.69
06
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
28.90
24.57
23.17
-8.04
68.60
03
LC(เลย)
15
฿15.00
19.48
29.21
20.58
-.92
68.35
03
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
31.04
26.96
15.74
-5.95
67.79
07
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
31.05
24.28
19.40
-7.89
66.84
03
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
31.01
24.92
15.56
-6.65
64.84
14
CT(อุดร)
19
฿19.00
36.84
20.78
12.07
-5.82
63.87
11
CT(อุดร)
20
฿20.00
23.84
25.82
19.56
-5.43
63.79
07
CT(อุดร)
21
฿21.00
31.07
25.40
13.75
-6.55
63.67
07
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
28.51
24.51
15.44
-6.11
62.35
03
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
23.85
24.58
15.44
-1.66
62.21
06
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
24.55
27.03
15.96
-6.01
61.53
04
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
33.95
24.09
11.96
-8.50
61.50
08
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
25.98
25.35
19.09
-9.96
60.46
05
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
26.36
24.89
16.10
-6.94
60.41
07
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
24.56
26.15
11.42
-2.06
60.07
02
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
23.13
30.00
13.26
-7.12
59.27
03
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
26.01
23.89
17.09
-7.93
59.06
02
UT(อุตรดิตถ์)
31
฿31.00
16.24
27.69
17.47
-2.40
59.00
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
28.87
24.39
16.22
-12.36
57.12
02
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
18.06
26.72
16.01
-4.53
56.26
09
MP(เมืองพล)
34
฿34.00
24.59
23.79
12.20
-4.34
56.24
10
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
20.95
26.42
16.22
-7.37
56.22
03
UT(อุตรดิตถ์)
36
฿36.00
16.60
27.09
17.64
-5.51
55.82
08
CT(อุดร)
37
฿37.00
23.85
25.00
15.63
-9.43
55.05
09
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
23.83
24.08
18.33
-12.53
53.71
03
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
32.86
20.68
14.02
-14.67
52.89
09
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
12.28
29.08
14.54
-3.19
52.71
01
CT(อุดร)
41
฿41.00
21.66
24.98
14.53
-8.64
52.53
01
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
15.88
23.18
16.44
-3.74
51.76