ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
16/10/2560
10/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.27
29.65
23.10
-2.64
80.38
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
29.10
30.00
17.90
-3.21
73.79
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
26.23
28.29
19.65
-8.14
66.03
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
28.23
27.06
17.44
-7.67
65.06
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
24.93
26.66
17.20
-6.71
62.08
CT(อุดร)
6
฿6.00
28.43
25.69
15.59
-9.02
60.69
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
20.63
29.94
17.57
-7.84
60.30
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
25.79
25.95
17.82
-11.35
58.21
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
16.82
26.50
14.77
-5.93
52.16
LC(เลย)
10
฿10.00
17.66
27.71
15.74
-13.07
48.04
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
24.84
25.54
14.85
-19.20
46.03
MD(มุกดาหาร)
12
฿12.00
22.44
25.62
11.85
-14.92
44.99
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
15.55
22.26
10.68
-12.08
36.41
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
14.45
24.68
13.69
-16.48
36.34
KR(โคราช)
15
฿15.00
14.69
20.48
11.38
-14.86
31.69
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
8.33
23.57
10.56
-13.15
29.31
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
11.06
19.81
7.95
-15.90
22.92
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
11.06
21.98
11.39
-22.03
22.40
CB(ชลบุรี)
19
฿19.00
10.54
22.08
11.34
-23.41
20.55