ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
11/12/2560
01/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
16.37
29.11
21.55
-3.56
63.47
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
13.69
28.73
15.26
-2.98
54.70
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
15.91
27.25
16.53
-6.14
53.55
PB(เพชรบูรณ์)
4
฿4.00
12.91
29.17
15.68
-8.71
49.05
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
9.56
30.00
14.37
-6.03
47.90
MD(มุกดาหาร)
6
฿6.00
15.58
21.53
14.01
-8.13
42.99
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
10.42
25.01
15.46
-9.25
41.64
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
13.35
24.46
13.60
-10.21
41.20
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
10.51
24.43
16.60
-10.93
40.61
CT(อุดร)
10
฿10.00
9.06
26.45
13.68
-11.35
37.84
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
10.07
27.95
10.64
-13.41
35.25
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
13.90
23.08
12.92
-14.67
35.23
LC(เลย)
13
฿13.00
6.51
27.54
12.56
-11.44
35.17
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
12.33
20.35
11.77
-16.22
28.23
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
8.32
20.02
12.37
-16.12
24.59
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
8.47
17.26
8.45
-18.60
15.58
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
8.81
16.99
11.66
-25.88
11.58
MP(เมืองพล)
18
฿18.00
5.85
16.54
9.16
-22.52
9.03
KR(โคราช)
19
฿19.00
7.10
14.28
8.32
-22.59
7.11