ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.79
30.00
22.86
-2.78
76.87
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
18.87
29.78
16.87
-3.01
62.51
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
20.24
27.95
19.18
-7.50
59.87
KP(กำแพงเพชร)
4
฿4.00
23.92
25.74
12.57
-3.98
58.25
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
18.70
27.88
15.94
-6.48
56.04
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
15.41
27.80
16.43
-6.85
52.79
CT(อุดร)
7
฿7.00
16.13
28.91
15.33
-8.24
52.13
LC(เลย)
8
฿8.00
14.63
25.83
16.46
-10.11
46.81
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
12.11
26.52
15.07
-7.86
45.84
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
12.23
27.48
15.87
-13.51
42.07
KR(โคราช)
11
฿11.00
15.36
24.42
11.21
-11.47
39.52
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
17.81
22.47
13.59
-16.46
37.41
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
13.04
24.12
10.03
-11.40
35.79
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
8.45
26.70
11.25
-10.72
35.68
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
7.36
25.11
10.63
-12.39
30.71
CB(ชลบุรี)
16
฿16.00
10.83
21.14
12.87
-16.65
28.19
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
13.43
20.78
13.60
-19.64
28.17
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
12.38
21.08
10.12
-18.08
25.50
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
6.75
23.21
9.88
-21.59
18.25