ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
11/09/2560
01/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
36.18
26.21
27.85
-.65
89.59
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.64
26.81
22.74
-.99
78.20
08
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
31.42
25.97
15.61
-1.13
71.87
01
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
19.81
24.62
21.88
-2.56
63.75
06
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
25.61
24.11
20.52
-6.55
63.69
10
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
31.68
23.46
16.42
-8.38
63.18
04
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
22.77
24.08
18.77
-3.48
62.14
01
SB(สระบุรี)
8
฿8.00
25.14
26.49
14.97
-4.50
62.10
03
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
24.01
24.82
18.50
-5.69
61.64
04
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
21.95
25.68
14.86
-.87
61.62
03
LC(เลย)
11
฿11.00
16.16
25.86
19.00
-1.79
59.23
09
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
19.25
24.85
18.38
-3.68
58.80
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
14.60
24.90
19.61
-1.15
57.96
01
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
13.21
25.04
21.18
-2.37
57.06
02
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
25.52
21.04
16.52
-6.22
56.86
02
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
18.17
24.92
15.59
-2.11
56.57
08
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
22.73
21.60
19.07
-7.06
56.34
09
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
15.17
27.01
17.09
-4.11
55.16
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
14.89
25.89
16.41
-2.70
54.49
14
CT(อุดร)
20
฿20.00
19.45
26.29
12.66
-4.40
54.00
05
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
13.65
25.56
14.92
-.19
53.94
03
KP(กำแพงเพชร)
22
฿22.00
18.94
25.11
9.82
-.27
53.60
07
CT(อุดร)
23
฿23.00
15.16
27.98
13.26
-4.19
52.21
03
CT(อุดร)
24
฿24.00
19.91
25.70
18.21
-12.66
51.16
06
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
16.56
25.11
15.71
-6.64
50.74
02
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
13.28
28.12
11.56
-2.50
50.46
03
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
16.55
23.98
13.49
-4.06
49.96
11
CT(อุดร)
28
฿28.00
11.83
25.61
18.14
-5.81
49.77
07
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
10.84
25.54
17.82
-5.05
49.15
05
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
17.53
22.73
15.01
-6.65
48.62
01
KP(กำแพงเพชร)
31
฿31.00
21.80
19.10
14.37
-6.99
48.28
01
KR(โคราช)
32
฿32.00
24.13
24.16
12.12
-12.23
48.18
03
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
16.97
22.33
14.96
-6.52
47.74
04
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
17.45
26.10
3.30
.00
46.85
03
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
15.62
22.99
14.35
-6.13
46.83
02
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
15.55
24.69
15.51
-9.27
46.48
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
16.33
24.22
12.90
-7.27
46.18
03
KR(โคราช)
38
฿38.00
20.15
22.52
10.91
-7.63
45.95
09
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
17.56
20.70
16.24
-8.87
45.63
08
CT(อุดร)
40
฿40.00
17.53
24.71
13.80
-11.61
44.43
07
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
7.55
24.60
11.87
-1.56
42.46
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
12.83
22.27
13.42
-6.51
42.01