ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.96
25.16
27.24
-.68
90.68
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
33.47
24.36
22.79
-2.56
78.07
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
30.15
25.39
21.73
-.94
76.33
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
26.38
25.27
22.79
-2.02
72.43
02
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
29.43
24.54
17.40
-2.25
69.13
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
31.25
24.13
18.90
-5.60
68.67
03
LC(เลย)
7
฿7.00
23.81
25.49
19.64
-1.73
67.21
01
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
25.91
22.93
19.78
-2.14
66.49
06
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
27.02
22.55
23.10
-6.85
65.82
09
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
26.45
23.66
19.53
-3.83
65.82
08
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
24.69
25.31
16.58
-1.53
65.05
04
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
22.45
25.51
20.15
-3.59
64.52
04
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
23.45
25.20
16.51
-.97
64.20
01
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
26.31
25.60
15.48
-3.89
63.49
09
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
21.70
25.40
17.46
-3.88
60.68
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
23.84
23.26
19.01
-5.44
60.68
08
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
26.40
21.37
21.28
-8.42
60.62
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
17.90
25.40
14.77
-.15
57.92
09
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
28.58
20.25
19.10
-10.51
57.42
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
20.45
22.34
17.07
-3.53
56.33
10
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
22.53
23.53
17.08
-7.80
55.34
07
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
19.66
23.28
18.18
-5.93
55.19
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
22.31
23.07
16.03
-6.73
54.68
03
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
18.75
23.79
12.61
-.66
54.48
03
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
23.25
21.95
16.11
-7.85
53.46
02
KP(กำแพงเพชร)
25
฿25.00
23.51
21.55
15.89
-7.55
53.40
06
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
19.17
23.96
15.96
-5.73
53.36
02
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
21.81
23.90
15.50
-8.05
53.16
04
KP(กำแพงเพชร)
28
฿28.00
22.01
24.59
6.41
-.07
52.93
08
CT(อุดร)
29
฿29.00
22.86
25.22
15.58
-11.20
52.46
03
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
20.67
23.99
15.46
-7.70
52.41
03
MD(มุกดาหาร)
31
฿31.00
25.32
25.53
13.29
-11.96
52.19
07
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
22.68
22.00
13.41
-6.80
51.29
03
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
18.88
23.25
13.77
-4.89
51.01
02
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
15.97
25.10
12.20
-2.55
50.72
03
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
19.79
22.41
14.13
-5.77
50.56
03
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
16.72
24.27
14.19
-6.04
49.13
04
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
19.59
22.39
14.00
-7.35
48.64
07
CT(อุดร)
38
฿38.00
13.67
26.46
13.26
-5.00
48.39
03
CT(อุดร)
39
฿39.00
19.01
24.89
16.90
-13.12
47.67
01
CT(อุดร)
40
฿40.00
17.58
23.21
13.81
-7.05
47.54
14
CT(อุดร)
41
฿41.00
15.99
23.29
12.87
-4.96
47.19
04
CB(ชลบุรี)
42
฿42.00
16.62
21.89
12.81
-4.22
47.09
06
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
17.93
22.40
14.09
-7.34
47.08
04
LC(เลย)
44
฿44.00
15.47
23.42
17.52
-9.62
46.79
07
SK(สกลนคร)
45
฿45.00
12.43
24.40
11.06
-1.90
46.00
09
MP(เมืองพล)
46
฿46.00
19.68
24.40
10.89
-9.28
45.69
02
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
19.24
21.07
14.73
-9.39
45.66
04
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
18.86
22.13
12.86
-8.45
45.40