ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.41
29.53
23.25
-2.88
85.30
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
22.57
29.31
17.39
-3.14
66.12
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
25.17
27.83
20.42
-7.66
65.75
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
23.16
28.26
17.75
-7.25
61.92
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
23.50
27.02
16.97
-7.35
60.14
KP(กำแพงเพชร)
6
฿6.00
23.37
26.76
14.00
-4.57
59.56
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
22.65
26.65
16.24
-7.72
57.82
CT(อุดร)
8
฿8.00
21.05
28.18
15.81
-8.51
56.54
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
22.43
25.95
17.21
-11.39
54.19
LC(เลย)
10
฿10.00
17.52
27.37
16.13
-11.13
49.88
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
18.40
23.88
13.67
-16.02
39.93
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
16.77
23.49
10.90
-12.00
39.16
NR(ด่านขุนทด)
13
฿13.00
13.04
25.16
10.93
-11.35
37.79
KR(โคราช)
14
฿14.00
15.35
22.45
11.54
-12.56
36.77
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
19.53
22.99
14.49
-21.05
35.96
MD(มุกดาหาร)
16
฿16.00
19.30
23.63
10.90
-18.60
35.23
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
13.21
21.91
9.92
-13.92
31.11
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
16.89
20.08
12.88
-18.80
31.05
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
15.36
20.89
11.34
-19.31
28.28