ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
09/10/2560
03/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
26.05
27.09
-.72
92.42
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
26.08
21.74
-.83
86.99
01
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
25.30
22.60
-2.50
85.40
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
32.30
27.47
23.97
-1.15
82.59
09
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
40.00
24.71
20.69
-3.56
81.84
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
40.00
25.95
16.75
-2.78
79.92
04
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
33.00
27.08
22.29
-3.21
79.16
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
33.73
25.57
18.84
-2.23
75.91
08
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
31.94
26.25
18.53
-1.52
75.20
08
CT(อุดร)
10
฿10.00
38.75
27.42
18.42
-9.64
74.95
03
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
34.80
24.98
19.81
-5.45
74.14
01
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
32.30
23.80
19.73
-2.93
72.90
03
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
40.00
22.87
17.43
-7.92
72.38
04
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
24.40
27.42
17.79
-1.01
68.60
09
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
25.83
27.00
17.81
-3.20
67.44
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
28.70
23.27
18.16
-7.22
62.91
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
21.53
26.15
14.46
-.22
61.92
03
LC(เลย)
18
฿18.00
17.23
26.13
19.52
-1.77
61.11
03
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
28.71
24.01
14.15
-7.50
59.37
06
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
23.67
24.43
16.75
-5.90
58.95
11
CT(อุดร)
21
฿21.00
19.37
24.03
20.18
-5.86
57.72
03
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
21.53
25.30
14.67
-5.28
56.22
08
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
22.23
22.63
21.07
-9.98
55.95
02
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
21.52
24.28
15.83
-6.43
55.20
04
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
23.33
24.15
14.02
-6.96
54.54
03
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
20.45
23.95
15.80
-6.05
54.15
07
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
19.73
21.03
17.80
-4.84
53.72
03
DG(มหาสารคาม)
28
฿28.00
30.13
24.50
12.86
-15.17
52.32
03
KP(กำแพงเพชร)
29
฿29.00
13.65
24.47
14.74
-1.14
51.72
09
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
24.76
20.83
18.65
-12.54
51.70
07
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
17.22
24.28
17.32
-7.30
51.52
09
MP(เมืองพล)
32
฿32.00
20.09
24.30
11.85
-5.02
51.22
06
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
14.36
23.12
21.06
-8.16
50.38
03
CT(อุดร)
34
฿34.00
20.82
26.50
16.27
-13.77
49.82
05
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
23.67
22.02
16.10
-13.72
48.07
02
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
13.63
25.01
11.91
-2.94
47.61
07
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
15.08
23.98
10.72
-2.37
47.41
02
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
17.23
23.31
14.23
-8.22
46.55
10
CT(อุดร)
39
฿39.00
21.52
22.53
10.72
-8.98
45.79
01
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
14.36
26.06
14.06
-8.70
45.78
10
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
12.90
24.88
15.32
-7.76
45.34
05
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
20.82
21.21
13.26
-10.01
45.28