ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
09/10/2560
03/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
30.00
23.64
-2.79
90.85
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
27.88
29.88
18.03
-3.28
72.51
PB(เพชรบูรณ์)
3
฿3.00
31.83
26.97
17.40
-7.04
69.16
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
25.12
29.27
18.39
-7.78
65.00
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
21.59
29.11
19.82
-8.04
62.48
CT(อุดร)
6
฿6.00
20.96
29.00
16.25
-8.98
57.23
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
17.40
26.86
16.27
-7.80
52.73
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
14.77
27.73
14.33
-5.20
51.63
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
15.98
26.10
18.08
-11.03
49.13
LC(เลย)
10
฿10.00
12.96
28.82
15.64
-12.82
44.60
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
23.37
26.28
11.49
-16.55
44.59
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
20.77
27.48
15.00
-20.05
43.20
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
16.61
25.39
13.33
-16.22
39.11
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
14.60
25.43
11.21
-15.54
35.70
MP(เมืองพล)
15
฿15.00
13.46
22.86
10.97
-12.27
35.02
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
9.02
25.05
10.71
-12.89
31.89
KR(โคราช)
17
฿17.00
11.07
20.79
11.10
-14.81
28.15
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
13.12
21.60
11.71
-21.03
25.40
CB(ชลบุรี)
19
฿19.00
12.81
21.12
12.61
-21.99
24.55