ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.88
19.45
23.06
-1.70
68.69
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.37
19.59
20.00
-.21
65.75
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
22.79
19.37
17.94
-.76
59.34
03
LC(เลย)
4
฿4.00
22.37
20.07
16.94
-1.29
58.09
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
21.74
20.64
16.54
-.90
58.02
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
23.40
18.88
17.14
-2.18
57.24
07
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
24.03
19.84
18.12
-7.90
54.09
05
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
19.48
19.67
14.84
-1.09
52.90
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
18.55
19.80
16.03
-1.87
52.51
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
19.18
19.52
15.63
-1.83
52.50
09
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
20.10
19.37
13.99
-2.48
50.98
07
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
20.27
18.20
15.30
-2.88
50.89
06
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
18.74
18.71
14.40
-.98
50.87
03
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
21.54
17.96
13.90
-2.75
50.65
05
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
18.98
18.06
13.73
-1.36
49.41
10
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
20.08
18.33
15.82
-5.00
49.23
08
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
16.89
19.53
13.54
-1.05
48.91
05
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
19.22
19.44
13.89
-4.31
48.24
02
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
18.30
18.30
13.25
-1.85
48.00
06
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
20.56
17.75
15.91
-6.52
47.70
02
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
18.92
18.84
12.72
-3.28
47.20
08
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
18.78
17.30
13.96
-3.60
46.44
01
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
16.85
18.57
12.12
-1.57
45.97
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
17.74
19.11
12.43
-3.99
45.29
02
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
17.42
18.38
12.36
-3.07
45.09
02
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
15.28
19.37
11.45
-2.46
43.64
04
LC(เลย)
27
฿27.00
16.07
19.13
13.02
-4.62
43.60
05
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
16.92
18.73
11.79
-3.85
43.59
01
CT(อุดร)
29
฿29.00
18.38
19.39
11.60
-6.36
43.01
11
CT(อุดร)
30
฿30.00
18.92
18.38
13.50
-7.96
42.84
03
CT(อุดร)
31
฿31.00
16.51
18.12
12.66
-4.94
42.35
03
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
17.40
17.63
13.90
-6.86
42.07
04
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
16.16
18.28
12.07
-4.56
41.95
03
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
14.75
19.30
11.20
-3.35
41.90
02
CT(อุดร)
35
฿35.00
14.99
17.98
12.84
-3.99
41.82
09
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
17.76
17.80
14.32
-8.16
41.72
08
CT(อุดร)
37
฿37.00
15.24
17.86
10.90
-2.37
41.63
06
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
17.66
17.43
13.58
-7.39
41.28
03
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
15.08
18.40
11.79
-4.72
40.55
07
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
11.94
19.16
11.02
-1.67
40.45
03
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
14.78
16.62
13.32
-4.59
40.13
02
UB(อุบลราชธานี)
42
฿42.00
14.46
17.92
12.73
-5.04
40.07
07
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
18.20
17.14
12.87
-8.31
39.90
04
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
13.54
19.62
10.15
-3.51
39.80
02
PL(พิษณุโลก)
45
฿45.00
17.96
16.23
11.78
-6.46
39.51
03
MD(มุกดาหาร)
46
฿46.00
25.98
11.55
23.11
-21.26
39.38
05
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
19.93
16.71
13.66
-11.35
38.95
01
LC(เลย)
48
฿48.00
14.98
18.16
10.39
-4.64
38.89
14
CT(อุดร)
49
฿49.00
14.66
19.08
9.89
-5.99
37.64