ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.96
24.87
19.43
-1.72
67.54
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
22.69
22.91
16.85
-4.05
58.40
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
19.23
24.37
14.78
-2.64
55.74
LC(เลย)
4
฿4.00
18.83
23.27
14.17
-3.97
52.30
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
19.52
22.84
14.00
-4.30
52.06
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
17.56
23.96
14.18
-4.77
50.93
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
18.40
22.59
14.56
-8.44
47.11
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
17.34
22.02
15.18
-8.06
46.48
CT(อุดร)
9
฿9.00
17.78
23.02
12.91
-7.66
46.05
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
17.21
22.28
12.67
-6.65
45.51
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
17.76
22.52
11.55
-11.25
40.58
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
9.88
21.30
9.54
-6.22
34.50
CB(ชลบุรี)
13
฿13.00
13.47
21.69
9.74
-13.81
31.09
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
15.10
20.44
10.79
-15.24
31.09
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
13.00
20.05
7.76
-10.15
30.66
MD(มุกดาหาร)
15
฿15.00
20.14
17.72
13.16
-21.03
29.99
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
10.49
19.83
8.32
-12.46
26.18
KR(โคราช)
17
฿17.00
12.50
16.66
7.67
-15.71
21.12
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
8.69
18.02
7.87
-17.70
16.88