ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
09/04/2561
03/04/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
40.00
25.04
22.55
-.37
87.22
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
32.95
24.62
24.99
-.19
82.37
07
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
40.00
26.34
23.29
-7.53
82.10
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
36.55
24.24
21.48
-.79
81.48
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
25.64
25.37
27.04
-1.98
76.07
03
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
32.30
22.22
17.68
-3.54
68.66
09
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
29.49
23.63
17.26
-2.21
68.17
06
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
34.45
22.18
19.16
-8.10
67.69
09
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
34.40
22.52
19.80
-9.85
66.87
02
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
23.86
24.95
19.73
-1.99
66.55
05
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
23.90
25.19
18.79
-1.39
66.49
01
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
21.04
26.43
20.48
-1.49
66.46
02
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
25.95
23.36
15.47
-2.23
62.55
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
23.17
22.67
17.73
-1.74
61.83
02
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
32.32
20.64
15.70
-8.08
60.58
07
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
23.15
22.98
17.91
-3.89
60.15
02
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
24.58
23.97
14.54
-3.23
59.86
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
28.06
21.44
19.33
-8.97
59.86
08
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
20.37
24.21
16.54
-1.30
59.82
03
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
18.27
23.64
19.58
-2.60
58.89
03
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
24.59
23.66
14.31
-3.83
58.73
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
21.06
24.09
15.94
-3.95
57.14
10
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
19.66
24.66
18.95
-6.55
56.72
02
CT(อุดร)
23
฿23.00
23.84
21.00
16.93
-5.18
56.59
06
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
24.56
21.93
18.38
-8.49
56.38
01
MD(มุกดาหาร)
25
฿25.00
37.90
22.57
11.07
-15.61
55.93
03
LC(เลย)
26
฿26.00
14.05
24.33
18.59
-1.39
55.58
04
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
22.48
24.10
16.06
-8.30
54.34
14
CT(อุดร)
28
฿28.00
23.19
23.67
12.37
-5.12
54.11
03
CT(อุดร)
29
฿29.00
22.48
21.24
14.99
-4.93
53.78
05
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
17.55
22.81
15.69
-2.29
53.76
02
KP(กำแพงเพชร)
31
฿31.00
18.94
24.09
15.37
-4.88
53.52
08
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
17.54
20.72
20.01
-4.84
53.43
05
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
17.57
23.51
15.55
-4.12
52.51
05
PB(เพชรบูรณ์)
34
฿34.00
20.02
22.11
14.44
-4.27
52.30
02
LP(ลำปาง)
35
฿35.00
16.49
23.20
13.88
-1.66
51.91
09
SB(สระบุรี)
36
฿36.00
26.34
23.14
12.56
-10.62
51.42
11
CT(อุดร)
37
฿37.00
21.45
22.18
17.35
-10.01
50.97
01
CT(อุดร)
38
฿38.00
14.03
27.54
14.91
-6.00
50.48
03
MD(มุกดาหาร)
39
฿39.00
30.85
19.91
30.00
-30.35
50.41
07
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
19.66
22.03
18.42
-10.02
50.09
07
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
16.17
22.95
12.59
-2.27
49.44