ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
09/04/2561
03/04/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.87
30.00
23.70
-1.74
77.83
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
31.48
27.12
21.13
-5.19
74.54
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
25.89
28.65
18.46
-2.99
70.01
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
23.87
28.00
17.32
-5.46
63.73
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
22.45
26.54
19.14
-10.12
58.01
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
18.21
26.78
16.45
-5.23
56.21
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
23.74
24.61
18.22
-10.77
55.80
CT(อุดร)
8
฿8.00
20.29
27.27
16.22
-8.60
55.18
LC(เลย)
9
฿9.00
13.33
27.03
16.51
-4.98
51.89
MD(มุกดาหาร)
10
฿10.00
29.67
26.72
18.20
-23.51
51.08
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
17.24
26.01
15.38
-8.69
49.94
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
19.79
26.38
13.66
-11.98
47.85
CB(ชลบุรี)
13
฿13.00
15.45
27.86
12.36
-13.79
41.88
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
11.96
23.97
13.41
-7.68
41.66
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
21.10
24.69
13.33
-17.83
41.29
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
12.10
22.24
9.86
-14.64
29.56
NR(ด่านขุนทด)
17
฿17.00
12.35
20.12
8.02
-11.84
28.65
KR(โคราช)
18
฿18.00
15.18
20.87
9.29
-17.17
28.17
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
13.73
20.44
10.12
-23.02
21.27