ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
08/01/2561
26/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.43
27.01
18.11
-3.45
73.10
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.64
29.10
13.99
-.15
69.58
07
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
24.78
27.58
12.03
-4.05
60.34
06
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
15.98
30.00
10.90
-1.72
55.16
01
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
20.94
29.00
11.29
-6.45
54.78
01
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
18.08
26.42
13.73
-4.84
53.39
01
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
9.89
28.82
13.78
-1.24
51.25
03
MD(มุกดาหาร)
8
฿8.00
22.29
17.45
20.10
-8.75
51.09
08
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
13.50
27.99
11.49
-2.53
50.45
03
LC(เลย)
10
฿10.00
15.05
26.79
10.17
-2.36
49.65
01
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
19.86
18.59
13.91
-3.04
49.32
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
17.14
25.19
12.28
-6.65
47.96
05
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
12.10
28.28
9.29
-1.72
47.95
07
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
13.83
27.67
8.81
-2.66
47.65
10
CT(อุดร)
15
฿15.00
20.47
21.66
8.92
-3.86
47.19
02
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
14.19
25.12
10.49
-3.72
46.08
01
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
11.38
29.40
7.96
-3.21
45.53
09
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
10.61
26.61
12.14
-3.91
45.45
04
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
7.46
26.48
13.07
-1.96
45.05
02
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
8.86
28.75
9.95
-2.62
44.94
02
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
14.52
25.62
10.42
-8.12
42.44
02
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
9.96
26.10
9.54
-3.19
42.41
07
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
14.20
23.15
13.75
-8.71
42.39
10
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
12.07
23.80
11.40
-6.39
40.88
03
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
12.05
25.30
8.87
-5.54
40.68
03
KK(ขอนแก่น)
26
฿26.00
8.33
28.47
9.39
-5.61
40.58
03
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
5.68
27.22
9.53
-2.00
40.43
05
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
18.64
22.99
9.93
-13.18
38.38
01
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
8.16
23.88
10.47
-4.59
37.92
05
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
7.49
29.09
7.59
-7.39
36.78
02
KP(กำแพงเพชร)
31
฿31.00
12.03
24.47
9.03
-10.56
34.97
03
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
13.66
21.55
10.22
-10.70
34.73
07
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
19.28
14.98
10.26
-9.89
34.63
04
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
16.86
19.36
10.60
-12.47
34.35
03
PB(เพชรบูรณ์)
35
฿35.00
13.48
21.29
9.03
-10.01
33.79
04
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
13.44
20.77
10.10
-10.53
33.78
01
KP(กำแพงเพชร)
37
฿37.00
15.38
23.10
6.96
-13.31
32.13
07
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
8.14
21.61
8.11
-6.34
31.52
11
CT(อุดร)
39
฿39.00
11.27
22.50
10.11
-12.44
31.44
04
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
12.79
21.32
8.14
-10.98
31.27
02
LP(ลำปาง)
41
฿41.00
7.28
25.05
7.02
-8.63
30.72
06
PL(พิษณุโลก)
42
฿42.00
4.63
23.25
11.79
-9.33
30.34