ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
08/01/2561
26/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
22.91
29.74
14.62
-4.28
62.99
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
14.98
30.00
11.66
-4.16
52.48
PB(เพชรบูรณ์)
3
฿3.00
17.23
28.04
11.49
-8.41
48.35
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
10.99
27.67
12.07
-6.51
44.22
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
8.67
29.15
11.28
-7.32
41.78
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
12.57
24.68
12.20
-13.00
36.45
KK(ขอนแก่น)
7
฿7.00
9.65
26.63
9.45
-11.03
34.70
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
13.81
24.55
9.14
-13.32
34.18
CT(อุดร)
9
฿9.00
12.03
21.92
9.50
-14.59
28.86
LC(เลย)
10
฿10.00
6.04
26.59
7.58
-11.50
28.71
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
13.45
15.33
10.75
-12.56
26.97
MD(มุกดาหาร)
12
฿12.00
13.40
14.76
12.29
-15.79
24.66
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
11.45
19.36
8.47
-18.43
20.85
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
8.28
17.00
9.01
-18.88
15.41
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
5.83
9.65
8.09
-19.14
4.43
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
4.30
13.36
5.65
-23.02
.29
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
6.25
14.81
6.45
-31.62
-4.11
KR(โคราช)
18
฿18.00
4.50
4.06
6.01
-31.62
-17.05
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
4.02
8.56
7.30
-47.68
-27.80