ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.71
24.94
27.27
-.67
90.25
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.84
24.13
22.84
-2.57
76.23
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
27.69
25.22
21.72
-.96
73.67
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
24.91
24.72
22.50
-2.24
69.89
06
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
30.19
22.41
23.61
-6.53
69.68
03
LC(เลย)
6
฿6.00
25.45
25.34
19.67
-1.72
68.73
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
28.35
24.29
17.05
-2.25
67.44
03
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
30.36
23.91
18.67
-5.64
67.31
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
24.32
22.72
19.79
-1.94
64.89
04
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
23.22
24.65
16.19
-.96
63.10
08
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
22.88
25.07
16.09
-1.53
62.51
09
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
23.06
23.40
19.25
-3.89
61.82
08
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
27.44
21.05
21.33
-8.03
61.79
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
24.96
23.07
18.72
-5.33
61.42
04
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
19.81
25.12
19.61
-3.69
60.86
01
SB(สระบุรี)
16
฿16.00
22.88
25.51
15.16
-4.17
59.39
09
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
20.67
25.00
17.37
-4.05
59.00
09
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
29.54
20.11
19.21
-10.01
58.86
10
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
24.94
23.19
17.53
-7.81
57.84
07
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
20.64
22.67
16.88
-3.20
56.99
05
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
17.00
25.21
14.85
-.13
56.92
07
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
20.27
23.03
18.39
-5.58
56.10
04
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
25.00
24.76
5.98
-.02
55.72
03
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
20.03
23.62
12.08
-.55
55.18
02
KP(กำแพงเพชร)
25
฿25.00
25.09
21.11
16.30
-7.38
55.11
07
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
25.49
21.92
13.55
-7.05
53.91
02
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
21.88
23.81
15.41
-8.45
52.65
05
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
20.71
23.02
15.49
-6.60
52.62
04
LC(เลย)
29
฿29.00
18.62
24.33
18.32
-9.04
52.23
03
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
21.32
22.36
14.09
-5.56
52.21
03
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
20.72
24.00
15.37
-8.12
51.98
06
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
18.05
23.84
15.76
-5.69
51.96
03
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
19.28
23.97
14.60
-6.00
51.84
02
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
16.55
25.13
12.27
-2.45
51.50
03
MD(มุกดาหาร)
35
฿35.00
24.48
25.92
13.07
-13.07
50.39
03
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
18.21
22.74
13.55
-4.79
49.71
07
CT(อุดร)
37
฿37.00
15.47
25.57
13.31
-4.66
49.69
01
CT(อุดร)
38
฿38.00
18.92
23.32
13.99
-6.83
49.40
03
PB(เพชรบูรณ์)
39
฿39.00
19.07
21.72
15.78
-7.83
48.73
14
CT(อุดร)
40
฿40.00
17.11
23.41
12.66
-4.83
48.36
06
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
19.55
22.04
14.10
-7.38
48.31
04
CB(ชลบุรี)
42
฿42.00
17.27
21.76
12.83
-3.93
47.93
04
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
20.70
22.14
13.03
-8.42
47.45
04
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
18.66
21.96
14.00
-7.44
47.17
03
CT(อุดร)
45
฿45.00
18.55
24.49
17.06
-12.96
47.14
08
CT(อุดร)
46
฿46.00
18.89
24.67
14.87
-11.59
46.84
02
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
20.38
20.77
14.96
-9.41
46.70
07
SK(สกลนคร)
48
฿48.00
11.77
24.51
11.15
-1.79
45.65