ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 4
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
34.26
29.41
23.15
-2.91
83.91
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.06
27.51
20.57
-7.57
66.57
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
21.24
29.17
17.23
-3.10
64.53
KP(กำแพงเพชร)
4
฿4.00
25.52
26.52
13.92
-4.42
61.55
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
22.67
28.01
17.59
-7.12
61.15
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
23.96
26.60
16.24
-7.70
59.09
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
21.42
27.03
16.86
-7.43
57.89
CT(อุดร)
8
฿8.00
21.07
27.98
15.70
-8.39
56.37
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
24.04
25.92
16.99
-11.49
55.46
LC(เลย)
10
฿10.00
18.66
27.01
16.25
-10.71
51.20
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
17.60
23.65
10.88
-11.93
40.20
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
18.85
23.50
13.76
-15.97
40.14
NR(ด่านขุนทด)
13
฿13.00
14.05
25.19
10.99
-10.96
39.27
KR(โคราช)
14
฿14.00
16.42
22.86
11.65
-12.00
38.93
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
19.23
21.87
14.36
-21.31
34.15
MD(มุกดาหาร)
16
฿16.00
18.28
22.97
10.76
-19.12
32.89
CB(ชลบุรี)
17
฿17.00
17.91
19.82
12.95
-18.00
32.67
KK(ขอนแก่น)
18
฿18.00
12.86
21.03
9.60
-13.52
29.97
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
15.92
20.72
11.25
-18.88
29.01