ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
02/10/2560
26/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
26.43
26.79
-.70
92.52
01
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
40.00
27.12
25.02
-1.88
90.26
03
LC(เลย)
3
฿3.00
37.02
27.71
22.01
-1.64
85.10
01
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
37.74
26.11
23.59
-2.70
84.74
06
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
38.41
24.90
24.50
-7.05
80.76
04
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
31.50
30.00
20.73
-3.43
78.80
03
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
37.75
26.17
19.52
-5.47
77.97
01
SB(สระบุรี)
8
฿8.00
35.46
26.89
17.26
-3.52
76.09
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
33.01
26.98
18.02
-2.22
75.79
01
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
32.67
24.10
20.37
-2.60
74.54
06
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
40.00
23.93
16.06
-6.95
73.04
07
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
40.00
23.48
14.13
-5.03
72.58
03
MD(มุกดาหาร)
13
฿13.00
39.17
27.21
15.09
-10.08
71.39
09
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
28.97
25.16
20.68
-4.19
70.62
01
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
40.00
24.07
16.03
-9.65
70.45
03
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
34.13
25.36
16.32
-5.90
69.91
06
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
21.79
27.16
21.20
-.93
69.22
09
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
37.34
21.04
20.85
-11.30
67.93
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
29.35
23.45
18.06
-3.47
67.39
02
LP(ลำปาง)
20
฿20.00
28.98
25.99
14.18
-2.49
66.66
05
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
32.62
23.39
17.30
-6.92
66.39
02
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
34.03
23.49
17.87
-9.55
65.84
08
PL(พิษณุโลก)
23
฿23.00
29.68
22.32
22.73
-8.98
65.75
11
CT(อุดร)
24
฿24.00
26.84
23.97
18.86
-5.78
63.89
05
PL(พิษณุโลก)
25
฿25.00
40.00
22.16
16.14
-14.42
63.88
02
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
33.32
22.46
15.85
-9.28
62.35
04
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
18.11
27.38
17.24
-1.03
61.70
05
DG(มหาสารคาม)
28
฿28.00
33.42
24.96
18.24
-15.30
61.32
03
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
26.11
25.47
14.48
-5.21
60.85
04
CB(ชลบุรี)
30
฿30.00
26.84
23.35
14.89
-4.49
60.59
08
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
18.14
27.44
16.23
-1.75
60.06
06
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
21.75
26.72
15.89
-5.38
58.98
03
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
23.85
25.29
16.16
-6.54
58.76
03
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
20.32
28.18
15.58
-5.60
58.48
04
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
27.97
23.83
14.82
-8.18
58.44
02
KP(กำแพงเพชร)
36
฿36.00
25.35
24.67
15.65
-7.64
58.03
01
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
31.17
21.30
17.51
-12.01
57.97
05
CT(อุดร)
38
฿38.00
33.26
25.95
12.02
-13.76
57.47
03
PB(เพชรบูรณ์)
39
฿39.00
22.47
26.44
17.28
-8.75
57.44
04
KP(กำแพงเพชร)
40
฿40.00
22.88
26.22
8.19
-.05
57.24
01
CT(อุดร)
41
฿41.00
22.57
25.90
14.84
-6.94
56.37
04
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
23.20
25.88
15.29
-8.00
56.37