ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
02/10/2560
26/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
37.87
29.96
23.70
-2.98
88.55
SR(สุรินทร์)
2
฿2.00
40.00
27.09
18.37
-7.40
78.06
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
34.37
29.25
19.41
-7.41
75.62
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
30.60
27.83
21.46
-7.67
72.22
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
23.31
30.00
17.71
-3.24
67.78
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
30.91
25.71
18.66
-9.87
65.41
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
25.36
28.05
17.44
-7.93
62.92
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
23.61
28.49
15.00
-4.65
62.45
CT(อุดร)
9
฿9.00
21.28
28.26
16.05
-8.89
56.70
LC(เลย)
10
฿10.00
21.53
25.97
16.06
-11.54
52.02
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
20.47
24.03
13.81
-15.41
42.90
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
23.89
25.29
15.46
-22.52
42.12
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
18.30
24.71
11.54
-12.73
41.82
NR(ด่านขุนทด)
14
฿14.00
15.81
25.41
11.23
-11.50
40.95
KR(โคราช)
15
฿15.00
19.37
22.13
12.18
-13.01
40.67
MD(มุกดาหาร)
16
฿16.00
21.73
24.57
11.65
-18.19
39.76
CB(ชลบุรี)
17
฿17.00
25.06
20.44
13.70
-19.62
39.58
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
20.04
21.97
12.21
-19.23
34.99
KK(ขอนแก่น)
19
฿19.00
11.30
18.00
8.57
-14.87
23.00