สรุปการปรับ ขึ้น-ลง สาขา ดิวิชั่น 2/2561 คลิ๊ก (16/07/2561)

เรื่องดีๆที่นำมาฝากกัน 30 เรื่องท้าทาย ที่น่าลองทำในแต่ละวัน คลิ๊ก 15 ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด เพิ่มความไวในการใช้คอมพ์ คลิ๊ก การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test) คลิ๊ก ทำงานเกินเวลาเพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหัวใจ คลิ๊ก ไม่ใช่แค่อาหารทำ“คอเลสเตอรอล”พุ่ง!! คลิ๊ก ระวัง! เสพติดยา(สามัญประจำบ้าน) คลิ๊ก

ผังองค์กรสาขา

เลือกสาขาที่ต้องการ
      

บริษัท จีเอส เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด
 
นายเจริญชัย สลับศรี
ผู้บริหารซับ (GS) ร้อยเอ็ด , อุบลราชธานี , สุรินทร์่์ , นครราชสีมา
 

 
นายธนบูรณ์ ชมภูวิเศษ
เรืองวิทย์ สร้อยเสนา
วันชัย บุญชิต
นายชลธี เตชะ
ผู้จัดการสาขา (GS) ร้อยเอ็ด
ผู้จัดการสาขา (GS) อุบลราชธานี
ผู้จัดการสาขา (GS) สุรินทร์
ผู้จัดการสาขา (GS) นครราชสีมา
 

 
ขัตตยาภรณ์ เวียงนนท์ิ
อรวรรณ นามจูน
วันที่เข้างาน 12/06/2558
วันที่เข้างาน 01/10/2552
ธุรการสาขา (GS) ร้อยเอ็ด
ธุรการสาขา (GS) ร้อยเอ็ด
 
สิริรัตน์ เจียงทอง
อินทิรา เกิดเหมาะ
ลลินดา จงพินิจ
วันที่เข้างาน 06/09/2550
วันที่เข้างาน 16/06/2550
วันที่เข้างาน 01/07/2555
ธุรการสาขา (GS) สุรินทร์
ธุรการสาขา (GS) สุรินทร์
ธุรการสาขา (GS) สุรินทร์
 
อัจฉราภรณ์ ประคองใจ
แสงจันทร์ ศรีสง่า
สมใจ พลราช
วันที่เข้างาน 18/02/2559
วันที่เข้างาน 24/06/2558
วันที่เข้างาน 20/08/2555
ธุรการสาขา (GS) อุบลราชธานี
ธุรการสาขา (GS) อุบลราชธานี
ธุรการสาขา (GS) อุบลราชธานี
เกรษโสดา ยศรุ่งเรือง
จิราลักษณ์ วงละคร
วันที่เข้างาน 03/09/2550
วันที่เข้างาน 03/01/2555
ธุรการสาขา (DG) นครราชสีมา
ธุรการสาขา (DG) นครราชสีมา
 

 

Powered by : Meng_vcs@hotmail.com

 

CBM
CBM SYSTEM & SUBCONTRACTS .
25 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทร 043-228185 แฟ๊กซ์ 043-270085
25 Moo 11 Tumbon Muangkow Ampur Muang, Khonkaen 40000 ,Tel. 043-228185 Fax 043-270085